Pas na trh: Test, Inšpekcia, Certifikácia
Conformity Experts

O NÁS

Conformity Experts boli na Slovensku zriadení v roku 2022. Hoci ide o relatívne novú značku, je založená na rozsiahlych odborných znalostiach svojich členov. Naším cieľom je poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné služby súvisiace s označením CE. S viac ako desaťročnými skúsenosťami najmä v oblasti strojov (2006/42/ES) a zdravotníckych pomôcok (2017/745) vieme zabezpečiť školenia, testovanie, konzultačné služby.
Ako člen skupiny QTICS pokrývame širokú škálu sektoru testovacej kontroly a certifikácie (TIC) a komplexné riešenia z jednej ruky pre našich zákazníkov.


QTICS je skratka pozostávajúca z prvých písmen Quality, Testing, Inspection, Certification a Services.
Skupina pôsobí v mnohých oblastiach služieb s osobitným zameraním na zdravotnícke pomôcky, mobilitu & drony, energetiku & priemysel, spotrebiteľov a IoT. Skupina má široké portfólio zahŕňajúce všetky aspekty posudzovania zhody, ako sú konzultácie a vzdelávanie, odborné služby, testovanie a hodnotenia, overovanie a certifikácie, kritická infraštruktúra a kybernetická bezpečnosť, virtuálne overenie a digitálna simulácia.


Členovia skupiny QTICS